ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ

2019-01-26

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Το ΣΕΦΑ - ΔΕΠΑ έχει αναδείξει και καταγγείλει εδώ και 4 χρόνια το μείζον ζήτημα ασφαλείας που προκύπτει από την υποστελέχωση των βαρδιών στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Φυσικού Αερίου (C.N.G.) των Άνω Λιοσίων και της Ανθούσας (Σ.Α.Λ.Φ.Α.).

Η άρνηση της διοίκησης της ΔΕΠΑ να προχωρήσει σε προσλήψεις Χορηγητών Αερίου έχει οδηγήσει νομοτελειακά στην αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων ασφαλείας των Χειριστών Πεδίου - Οθόνης που περιγράφονται στην γραπτή οδηγία Βασικών Υποχρεώσεων που εκδίδει η ίδια η ΔΕΠΑ. Το πλήθος και η διασπορά, εντός της βάρδιας, των ανεφοδιασμών (σε απορριμματοφόρα οχήματα των Δήμων της Αττικής και οχήματα ιδιωτών) που πραγματοποιούν οι Χειριστές, λόγω της απουσίας Χορηγητή βάρδιας, δεν επιτρέπει τη διενέργεια του σχολαστικού οπτικοακουστικού ελέγχου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που βρίσκεται στο τμήμα συμπίεσης των σταθμών. Η οδηγία προβλέπει την ανά 1 ώρα εκτέλεση αυτού του ελέχγου, διάρκειας κατ' ελάχιστον 15 λεπτών, λόγω της φύσης και του μεγέθους της εγκατάστασης. Η τήρηση όμως του κρίσιμου αυτού μέτρου ασφαλείας, διαρκώς και σε μεγάλο βαθμό, εκ των πραγμάτων παραβιάζεται γιατί οι Χειριστές ...《φορτώνουν》 οχήματα αντί να πραγματοποιούν τους ελέγχους ασφαλείας.

Κι ενώ το ΣΕΦΑ - ΔΕΠΑ έχει ζητήσει να γίνουν προσλήψεις Χορηγητών για την αντιμετώπιση αυτού του σοβαρότατου κενού ασφαλείας στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, η διοίκηση αδρανεί επί χρόνια και εσχάτως εξέδωσε αναθεώρηση της οδηγίας με οποία εισάγει την προσωποποίηση της ευθύνης για την λειτουργία των σταθμών, η οποία θα βαρύνει τον 1 από τους 2 Χειριστές (εκ περιτροπής) ορίζοντάς τον Υπεύθυνο Βάρδιας. Εξειδικεύει δηλαδή την ευθύνη, προφανώς για χρήση σε περίπτωση σοβαρού συμβάντος, την στιγμή που οι εργαζόμενοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντα ασφαλείας, είτε ως μονάδες είτε ως ομάδα Χειριστών. Επιχειρεί, με άλλα λόγια, να χρεώσει στο προσωπικό της βάρδιας, εξατομικευμένα, την ευθύνη επί αντικειμένου στο οποίο ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο και εποπτεία.

Το ΣΕΦΑ - ΔΕΠΑ δηλώνει απερίφραστα ότι στηρίζει την απόφαση των εργαζομένων να μην αποδεχθούν τον αυθαίρετο και παράλογο ορισμό όπως και την χρέωση της ευθύνης λειτουργίας μιας βιομηχανικής εγκατάστασης εντός της οποίας αδυνατούν να εγγυηθούν ακόμα και την δική τους ασφάλεια.