Συνέντευξη της προέδρου και Γ.Γ ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ