Συνέντευξη της Προέδρου και της Γ.Γ του ΠΣΕΦΑ στην Εφημερίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης