Ε.Δ.Α ΑΤΤΙΚΗΣ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

2018-03-19

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των συναδέλφων μας στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. που γίνεται για την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων τους.

Οι εν λόγω εργαζόμενοι που εργάζονται στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, , απασχολούνται με ολιγόμηνες συμβάσεις σε τρίτες εταιρίες που μάλιστα αλλάζουν κάθε λίγο, με αποτέλεσμα να μην κατοχυρώνουν ούτε τα στοιχειώδη δικαιώματα των μισθωτών. Μάλιστα, μπροστά στην επικείμενη ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, η κατάσταση των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα επισφαλής.

Οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης της Εταιρίας προχωρούν, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί εχέγγυα για το μέλλον των 350 εργαζομένων, η πλειοψηφία των οποίων εργάζονται πλέον των 10 ετών με συμβάσεις μέσω τρίτων στην Εταιρία. Σε μία Εταιρία που αποτελεί Εθνική υποδομή και Εθνική περιουσία της χώρας. Ενόψει λοιπόν του ερχομού ενός επενδυτή, θεωρούμε απαραίτητη την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας των συναδέλφων, που όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλουν στα συνεχώς κερδοφόρα αποτελέσματα της ΔΕΣΦΑ και που θα κληθούν να συνεχίσουν να το κάνουν.

Πάγια και διαχρονική θέση των Εργαζομένων στην ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ είναι:

  • το φυσικό αέριο να παραμείνει κοινωνικό αγαθό στο οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση όλο και περισσότεροι δυνητικοί καταναλωτές.
  • να προαχθεί η ανάπτυξη των δικτύων υποδομής τόσο στις υπάρχουσες γεωγραφικές περιοχές όσο και σε νέες για να μπορεί να γίνει εφικτή η διείσδυση του Φυσικού Αερίου τόσο στον οικιακό όσο και στο βιομηχανικό/εμπορικό τομέα στο μεγαλύτερο ποσοστό της Ελληνικής επικράτειας.
  • η Ελλάδα, λόγω των τελευταίων ενεργειακών εξελίξεων στην Ευρώπη, να αναβαθμίσει τη συμμετοχή της, με στόχο την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τη συμμετοχή της στο διεθνή ενεργειακό χάρτη αναλαμβάνοντας σημαίνοντα ρόλο.
  • να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες με κάλυψή τους από ειδικότητες σχετικές, όπως προϋποθέτει η εξάπλωση της χρήσης του Φυσικού Αερίου, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της ανεργίας.

Συμπλέουμε με τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων του ΔΕΣΦΑ για :

  • Διαφύλαξη των θέσεων εργασίας τους.
  • Αναγνώριση της εργασιακής τους σχέσης ως άμεσης, σταθερής και μόνιμης, απευθείας με την ΔΕΣΦΑ ΑΕ και η μετατροπή της σε Αορίστου Χρόνου με πλήρη δικαιώματα και αναγνώριση προϋπηρεσίας για το σύνολο του προσωπικού.