Πρόστιμο σε δημοσιογράφο που κάλυπτε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Παιδείας