Επιστολή στήριξης στην Απεργία του Σωματείου ΠΣΕΦΑ στις 16.11.2018 απο Ε.Κ. Μεγάρων

2018-11-18

Είναι απαράδεκτο το καθεστώς αυτό, με εργαζόμενους που εδώ και είκοσι χρόνια

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ΔΕΣΦΑ αλλά είναι εργαζόμενοι δεύτερης

κατηγορίας. Οι εργολάβοι έρχονται και παρέρχονται αυτήν την εικοσαετία, αλλά οι

εργαζόμενοι παραμένουν οι ίδιοι με κουτσουρεμένα δικαιώματα, υποβαθμισμένους

μισθούς, χωρίς συλλογική σύμβαση και σε καθημερινή αβεβαιότητα.

Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση γίνεται ακόμη προκλητικότερη αν αναλογιστούμε ότι

οι εργολαβικοί εργαζόμενοι της ΔΕΣΦΑ αποτελούν σχεδόν το 60% του προσωπικού

που δουλεύει στην επιχείρηση.

Στην πραγματικότητα η κερδοφορία της επιχείρησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην

εκμετάλλευση των εργολαβικών εργαζόμενων. Και με τη δική τους δουλειά όλα αυτά

τα χρόνια η ΔΕΣΦΑ αποκομίζει τεράστια κέρδη. Αλλά η εργοδοσία αρνείται ακόμη

και να συναντηθεί με το σωματείο των εργολαβικών.

Για το Δ.Σ.

Του Ε.Κ. Μεγάρων