Εικόνες από την συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 28/11/2018