Εικόνες από την συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο εργασίας 03/09/2019

2019-09-04

Συναδέλφισσσες, -οι,

Η κατάργηση της διάταξης για την αιτιολογημένη απόλυση και του νόμου για τη συνευθύνη εργολάβου και αναθέτοντος το έργο γκρεμίζει ακόμα και τα ελάχιστα καταφύγια προστασίας των εργαζομένων απέναντι σε αυθαίρετες πρακτικές.

Την Τετάρτη 27/08 μετά από συνάντηση στο ΕΚΑ και κοινή απόφαση αποστείλαμε προς τους κ.κ. Υπουργό Υφυπουργό Εργασίας επιστολή με σκοπό να καταθέσουμε τη δική μας οπτική για την τροπολογία που έγινε νόμος του κράτους με διαδικασίες express, χωρίς να ερωτηθούν οι καθ' ύλην αρμόδιοι δηλαδή οι εργαζόμενοι.

Οι εργαζόμενοι, τους οποίους εκπροσωπούμε, βιώνουν καθημερινά στον εργασιακό τους χώρο το νόμο του ισχυρότερου και όχι της αξιοκρατίας και της ίσης μεταχείρισης δεδομένου ότι υπογράφουν ατομικές συμβάσεις οι οποίες απλά επιβεβαιώνουν τη δυνατότητα του εργοδότη-αναθέτουσας εταιρείας να ασκεί χωρίς περιορισμούς το διευθυντικό του δικαίωμα. Οι εναλλαγές των εργολάβων ανά διετία, τα «έργα» φαντάσματα που δημιουργούνται για να επικαλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ανά μήνα με συνολική διάρκεια ακόμα και δεκαετιών είναι η καθημερινότητα μας. Οι απολύσεις συναδελφισσών σε εγκυμοσύνη (μη ανανέωση της σύμβασης), οι συλλογικές συμβάσεις του κλάδου, όπου υπάρχουν, που δεν εφαρμόζονται στους εργαζόμενους μέσω εργολάβων, μας κάνουν εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας.

Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια όταν αντί να βελτιώνονται οι όροι και οι συνθήκες για τους συναδέλφους μας, χειροτερεύουν για όλους. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους από κάθε κλάδο, να δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις, να προτάξουμε τις δικές μας ανάγκες.