Εικόνες απο την πρώτη κοινή Γενική Συνέλευση των σωματείων ΠΣΕΦΑ - ΣΕΔΕΣΦΑ.