Εικόνες από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Ε.Φ.Α - 15/02/2019