Εγκρίθηκε από την ΡΑΕ το τιμολόγιο χρήσης του ΕΣΦΑ μετά από πρόταση του ΔΕΣΦΑ - Δείτε την απόφαση

2019-06-28

Την έγκρισή της έδωσε η ΡΑΕ με απόφασή της που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια σχετικά με το απαιτούμενο έσοδο των δραστηριοτήτων Μεταφοράς και ΥΦΑ για την Ρυθμιστική Περίοδο 2019-2022 και των τιμολογίων χρήσης που υπέβαλε ο ΔΕΣΦΑ.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ, καθώς και το τιμολόγιο χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.