Απόσπασμα από την Ομιλία της Προέδρου στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων

2018-07-06