Απόσπασμα από την Ομιλία της Προέδρου στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων