ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2021-03-24

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 το ΔΣ του ΠΣΕΦΑ είχε διαδικτυακή συνάντηση γνωριμίας με την CEO κ. Galli.

Με την ευκαιρία ενημερώθηκε συνοπτικά για τα θέματα του Σωματείου, τα οποία γνώριζε και από την προηγούμενη θέση της και τα οποία θα μελετήσει ξανά η ίδια προσεκτικά και πολύ αναλυτικά. Θα συνεχίσουν να δίνονται ευκαιρίες και προτεραιότητά της είναι η δημιουργία ενός καλού κλίματος στο χώρο εργασίας αφού αυτό θα συμβάλει και στην αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Από πλευράς μας μιλήσαμε για την πολυετή υπηρεσία των μελών μας στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε., την ανάγκη να αποκατασταθεί το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ιδιαίτερα και μετά τις προσλήψεις των 233, την επιθυμία μας για εκπαίδευση και εξέλιξη αλλά και τα εμπόδια που βρίσκουμε σε αυτό εξ αιτίας της παρούσας ή της προηγούμενης εργασιακής μας σχέσης. Αναφερθήκαμε στις κάθε είδους προκηρύξεις και τονίσαμε ότι, εφόσον η εταιρία διαθέτει ήδη τα βιογραφικά και τις αξιολογήσεις μας, η απορρόφηση πρέπει να γίνει χωρίς άλλες διαδικασίες. Αιτηθήκαμε για ακόμη μία φορά να συμπεριληφθεί το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας στο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα. Κάναμε γνωστό ότι περισσότεροι από 350 συναδέλφους με άμεση σχέση εργασίας έχουν υπογράψει ψήφισμα για την ένταξη των συναδέλφων μέσω εργολάβων στο δυναμικό της εταιρίας. Ακόμη, ζητήσαμε να εφαρμοστεί ο κώδικας δεοντολογίας του ΔΕΣΦΑ για ίση αμοιβή, ίση εργασία, ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τέλος, διατυπώσαμε τις θέσεις μας που είναι: η απορρόφηση όλου του προσωπικού, η μισθολογική και υπηρεσιακή ισότητα για όλους που θα αποτυπώνεται σε μία ΕΣΣΕ χωρίς διακρίσεις, η συμμετοχή του ΠΣΕΦΑ στη διαπραγμάτευση της Νέας ΕΣΣΕ.

Συνάδελφοι,

Στον αντίποδα της κατηγοριοποίησης και του διαχωρισμού των εργαζομένων σε νέους και παλιούς, σε εργαζομένους ΔΕΣΦΑ αορίστου ή ενός έτους, σε προσωπικό ΔΕΣΦΑ και σε προσωπικό μέσω τρίτων, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός ενιαίου Σωματείου, που θα εκπροσωπεί όλους και θα αντικρούει τις όποιες διακρίσεις μπορεί να επιχειρηθούν από υπουργεία και διοικήσεις. Έως ότου επιτρέψουν οι συνθήκες την ουσιαστική εκπροσώπηση όλων μέσω δημοκρατικών και νόμιμων διαδικασιών, ένα κλαδικό Σωματείο όπως ο ΠΣΕΦΑ μπορεί να έχει ενωτικό ρόλο, επειδή δε διαχωρίζει ρόλους και δρα συνδικαλιστικά και αλληλέγγυα. Είμαστε όλοι απαραίτητοι ανεξάρτητα από το πόσο «κρίσιμη» ή «μη κρίσιμη» μπορεί να φαίνεται η θέση μας. Είμαστε όλοι κύτταρα του ίδιου οργανισμού.

Οι συνθήκες είναι δύσκολες για όλους και η περίοδος παραμονής στα σπίτια μας έχει κάνει όλους λίγο πολύ να κάνουμε την προσωπική μας ενδοσκόπηση. Πιστεύουμε ότι το να μοιραζόμαστε σκέψεις και προβληματισμούς θα μας στηρίξει όλους. Ας εκμεταλλευτούμε τα εργαλεία, που μας δίνει η τεχνολογία και που οι συνθήκες μας ανάγκασαν να εξοικειωθούμε με αυτά ακόμη περισσότερο, για να συσπειρωθούμε και να δυναμώσουμε. Ο ΠΣΕΦΑ σύντομα θα διοργανώσει νέα διαδικτυακή συνάντηση. Ακόμη και όταν διαφωνούμε πάντα κάτι καλό βγαίνει από την ανταλλαγή απόψεων, θέσεων και τη μεταξύ μας επικοινωνία. Χαρακτηριστικά, λίγες ημέρες μετά την τηλεδιάσκεψη μελών ΠΣΕΦΑ, στην οποία ακούσαμε από τους συναδέλφους της ασφάλειας ότι επιβαρύνονται οι ίδιοι με τα έξοδα για τα τεστ covid-19 που κάνουν, ενημερωθήκαμε ότι τους ζητήθηκε η αποστολή αποδείξεων για τα εν λόγω έξοδα προκειμένου να αποζημιωθούν. Αναφορικά με την ανάγκη που διατυπώσαμε στο να έχουν όλοι την ευκαιρία εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων τους, αναγνωρίζουμε την άμεση ανταπόκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης και ελπίζουμε να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για την εξέλιξη όλων.