ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2020-01-10

Συνάδελφοι,

Στη συνάντηση που είχε το ΔΣ ΠΣΕΦΑ την 17 Δεκεμβρίου 2019 με τον Ανώτερο Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΕΣΦΑ, διαπιστώσαμε για ακόμη μία φορά ότι η αξιολόγηση αποτελεί αμετάκλητη απόφαση της Διοίκησης προκειμένου να προβεί σε προσλήψεις μέσω μίας αξιοκρατικής διαδικασίας. Μεταφέροντας τις σκέψεις των μελών του ΠΣΕΦΑ, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σκέψεις που είναι και δικές μας και που εκφράσαμε και στη συνάντηση της 17/12/2019, είναι δύσκολο σε κάποιον που έχει βιώσει επί σειρά ετών την επαγγελματική ανισότητα να πιστέψει ότι αυτή τη φορά θα αντιμετωπισθεί και θα αξιολογηθεί αντικειμενικά. Στη σκέψη πολλών από εμάς είναι το ενδεχόμενο η λίστα των 196 να υπάρχει ήδη, ότι έχει συσταθεί προ πολλού καθ' υπόδειξιν διαφόρων παραγόντων και ότι όλη αυτή η διαδικασία δεν αποτελεί παρά μια πρόφαση, μία κάλυψη για τις «μιλημένες» και προαποφασισμένες προσλήψεις. Υπάρχουν οι σκέψεις ότι πίσω από την πρόφαση μιας διαδικασίας που θα δώσει την ευκαιρία και σε όσους δεν την είχαν όλα αυτά τα χρόνια και που θα φέρει στην επιφάνεια τα «διαμάντια», κρύβεται στην πραγματικότητα η ταφόπλακα που θα πέσει σε όσους με μια «αντικειμενική» διαδικασία θα αποδειχθούν ανεπαρκείς.

Συνάδελφοι,

Δεν είναι ο ρόλος μας να κρίνουμε κανέναν εργαζόμενο, αλλά γνωρίζουμε ότι η αναξιοκρατία και οι ανισότητες ήταν πάγια κατάσταση μεταξύ εργολαβικών και ήδη αυτό φαίνεται από τις μισθολογικές ανισότητες που υπάρχουν και θα διατηρηθούν και στο μέλλον βάσει της ΣΣΕ που υπογράφηκε από το ΣΕΔΕΣΦΑ. Παραδεχόμαστε ότι τώρα για πρώτη φορά φαίνεται να υπάρχει μία πρόθεση ορθής διαχείρισης των εργαζομένων από πλευράς εταιρίας, αναγνωρίζοντας κατ'αρχήν την ύπαρξή μας, τη συμβολή μας στην ανάπτυξή της και την ανάγκη να συμπεριληφθούμε στο ανθρώπινο δυναμικό της, έχοντας τη διαβεβαίωση ότι και όσοι μείνουν εκτός προσλήψεων θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να προσληφθούν στο μέλλον και πριν τη λήξη της επόμενης μακροχρόνιας σύμβασης με έναν εργολάβο. Όμως :

  • η ενημέρωση που έγινε στους διευθυντές και προϊσταμένους ΤΛΣ, που μόνο αναστάτωση προκάλεσε αφού άλλοι ενημέρωσαν τους υφισταμένους τους και άλλοι όχι και ο καθένας με τον δικό του τρόπο, και διήγειρε τις φήμες των διαδρόμων και την παραπληροφόρηση,
  • η αποστολή ενημερωτικών επιστολών από τους εργολάβους την 23/12/2019 σύμφωνα με τα οποία «ο ΔΕΣΦΑ έχει αποφασίσει να διερευνήσει την κάλυψη των αναγκών κατά προτεραιότητα από εργαζομένους των συνεργαζόμενων αυτών εταιριών» αφήνοντας υπόνοια για τη διασφάλιση της κάλυψης των εν λόγω θέσεων ΜΟΝΟ από εργολαβικούς,
  • η πρόσκληση που παρέλαβαν κάποιοι συνάδελφοι για προσέλευση στην αξιολόγηση, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις για το ποιες ακριβώς δοκιμασίες θα περάσει ο καθένας (γνωρίζουμε ότι θα είναι διαφορετικές για τον καθένα ανάλογα με τη θέση, την ειδικότητα, το επίπεδο, τις αρμοδιότητές του), η μη διευκρίνιση ότι η συμμετοχή στη δοκιμασία προσωπικότητας (ψυχομετρικά) είναι προαιρετική, χωρίς η μη συμμετοχή σε αυτές να έχει αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα, όπως συμφωνήθηκε με τον CEO, η μη ενημέρωση ως προς τη μεθοδολογία, τα κριτήρια και τον τρόπο εξαγωγής αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης, η έγκαιρη ενημέρωση του κάθε υποψηφίου πριν προσέλθει στη διαδικασία αξιολόγησης για τις ακριβείς δοκιμασίες από τις οποίες θα περάσει,

όλες αυτές οι ενέργειες δε συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή μιας διαδικασίας αξιολόγησης που επικαλείται την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την εγκυρότητα.

Καλούμε τη Διοίκηση, μετά την αλλαγή Δ/ντη Δρ/των Ανθρώπινου Δυναμικού, με την οποία αναμένεται να έχουμε συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, και μετά από πρόταση που έγινε από μέλη στη Γενική Συνέλευση, να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αξιολογήσεων και στο πλαίσιο της διαφανούς επικοινωνίας, να μεριμνήσει ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων μέσω τρίτων εταιριών, όπως είχε δεσμευτεί στην τελευταία μας συνάντηση διασφαλίζοντας την πλήρη και σαφή κατανόηση των διαδικασιών από το σύνολο των συμμετεχόντων.