ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Συνάντηση με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κ.Battilana

2019-03-29

Συνάδελφοι,

Σήμερα, Παρασκευή 29 Μαρτίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΕΦΑ είχαμε συνάντηση με τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., κ.Battilana, παρουσία του Διευθυντή Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών, κ. Θεοδωράκη.

Ο κ. Battilana γνώριζε ήδη τα θέματα των εργασιακών σχέσεων στην Εταιρία. Παρ' όλ' αυτά, ήταν πολύ θετικός στο να ακούσει και τη θέση των εκπροσώπων του προσωπικού μέσω εργολάβων.

Αρχικά, έγινε μία σύντομη αναδρομή προκειμένου να γίνει κατανοητό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί έως σήμερα εξαιτίας των άνισων εργασιακών σχέσεων.

Στη συνέχεια, ο Α.Ε.Δ έκανε σαφές ότι στις προθέσεις της Κοινοπραξίας είναι να δοθεί λύση, αφού το καθεστώς των εργολαβικών σχέσεων εργασίας δεν είναι ούτε κατανοητό, ούτε αρεστό σε εκείνους. Σε κάθε περίπτωση κύριο μέλημά τους είναι η ανάπτυξη της Εταιρίας.

Στοιχεία σχετικά με αριθμούς και χρονοδιαγράμματα δεν μπορεί να δώσει, δεδομένου ότι προηγείται η υπογραφή της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και η συμφωνία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Διατυπώθηκε ξεκάθαρα ότι ο αριθμός εισαχθέντων εργολαβικών θα εξαρτηθεί από το ποια ΕΣΣΕ τελικά θα υπογραφεί.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των δύο βημάτων, θα προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού των βασικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας, οι οποίες στη συνέχεια θα καλυφθούν από το ήδη υπάρχον προσωπικό μέσα από σειρά διαδικαστικών ενεργειών προσλήψεων.

Το προσωπικό που θα ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό του ΔΕΣΦΑ θα υπαχθεί στη μία και μοναδική ΕΣΣΕ.

Το προσωπικό που δε θα ενταχθεί άμεσα θα συνάπτει μακροχρόνιες συμβάσεις με τρίτους.

Δε θα απολυθεί κανείς.

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες αυτές θα είναι χρονοβόρες, το ΔΣ του ΠΣΕΦΑ επεσήμανε την ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημιώσεων για τους συναδέλφους που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν, καθώς και μισθολογικής βελτίωσης των χαμηλόμισθων συναδέλφων που έχει αλλάξει η οικογενειακή τους κατάσταση. Ο κ. Battilana απάντησε ότι θα είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων του.

Τέλος, λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι για τις εξελίξεις θα έχουμε ενημέρωση σε συναντήσεις που θα έχει το ΔΣ ΠΣΕΦΑ με τον ίδιο.

Συνάδελφοι, το κλίμα που αποκομίσαμε από τη συνάντηση ήταν θετικό, αν και δε διαφαίνεται άμεση ικανοποίηση των χρόνιων αιτημάτων μας.

Σχετικά με την ανακοίνωση του ΣΕΔΕΣΦΑ, θα θέλαμε να σχολιάσουμε, μόνο, ότι η σημερινή πρόταση άργησε 20 χρόνια.

Για το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο