ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ