ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ

2019-06-22

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Δίνουμε όλες και όλοι τη μάχη για τα δίκαια αιτήματά μας!

Προειδοποιητική απεργία από την Πέμπτη 20.06.2019 και ώρα 19:00 μέχρι την Παρασκευή 21.06.2019 και ώρα 6:59. Διεκδικούμε:

 Ένταξη των «εργολαβικών» εργαζομένων στη ΔΕΠΑ με απευθείας εργασιακή σχέση και αναγνώριση προϋπηρεσίας. Πλήρη και ισότιμα δικαιώματα σύμφωνα με την Επιχειρησιακή ΣΣΕ της ΔΕΠΑ. Να καταργηθεί η εργολαβοποίηση!

 Ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι μέσο κερδοσκοπίας. Φτηνή τιμή στη λαϊκή κατανάλωση.

  Άμεση ικανοποίηση, χωρίς άλλη αναβολή, του συνόλου των παρακάτω μερικών αιτημάτων:

 Κατώτερο βασικό μισθό στα 751€ (μεικτά).

 Αύξηση στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων

 Επίδομα γάμου 10%, επίδομα τέκνων 5% για κάθε τέκνο.

 Επίδομα ΣΑΛΦΑ για όλους όσους εργάζονται στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις.

 Προσλήψεις χορηγητών στους δύο σταθμούς ΣΑΛΦΑ Α. Λιοσίων και Ανθούσας ώστε να στελεχώνονται με 3 άτομα ανά βάρδια.

Μετέχουμε μαζικά στην προειδοποιητική απεργία. Περιφρουρούμε τους σταθμούς.