ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΣΕΦΑ ΠΡΟΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΕΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

2020-12-01

Σας ενημερώνουμε ότι, καθώς ο ΠΣΕΦΑ δε διαθέτει εταιρικό λογαριασμό με τον οποίο να επικοινωνεί με τα μέλη του, μέχρι σήμερα εξυπηρετείτο με την προώθηση των ανακοινώσεών του από τον ΣΕΔΕΣΦΑ. Με τη συνημμένη ανακοίνωση ο ΣΕΔΕΣΦΑ αποφασίζει για το εάν «οι δύο συνάδελφοι» μπορούν να στέλνουν ανακοινώσεις του ΠΣΕΦΑ και κατ'επέκταση για το εάν εκπροσωπούν τα μέλη του Σωματείου.

Η εν λόγω ανακοίνωση του επιχειρησιακού σωματείου ΣΕΔΕΣΦΑ εστάλη μετά από ηλ. μήνυμα του ΠΣΕΦΑ για την ανάρτηση του ηλ. μηνύματος που έλαβαν τα σωματεία μέλη της ΠΟΕ περί παρατάσεως της θητείας των ΔΣ Σωματείων και στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρεται :

«5. Ανακοινώσεις ΠΣΕΦΑ.

Ενημερώνουμε τις δύο συναδέλφους που υπογράφουν ανακοινώσεις με τη σφραγίδα του ΠΣΕΦΑ, ότι εφεξής δεν θα προωθούμε στα μέλη μας τις ανακοινώσεις αυτές από το λογαριασμό S.E.DESFA. Ο λόγος είναι προφανής και κατανοητός σε όλους μας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω εξηγήσεις».

Κατόπιν τούτου αναμένουμε ως επόμενη κίνηση του ΣΕΔΕΣΦΑ, την αλλαγή του καταστατικού του ώστε να μπορεί επιτέλους να εγγράψει ως μέλη του το σύνολο των εργαζομένων στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Εκ μέρους του ΔΣ ΠΣΕΦΑ,