ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΣΕΦΑ_ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ_16.02...