ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΕΣΦΑ

2020-07-22

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πάγια θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας ήταν και είναι η σύναψη απ' ευθείας συμβάσεων αορίστου χρόνου των εργαζομένων με τους εργοδότες.

Ως εκ τούτου ήταν και είναι μονόδρομος οι αγώνες της ΠΟΕ, των Σωματείων Μελών της και των εργαζομένων για την κατάργηση του καθεστώτος της εργολαβίας, των Δελτίων Παροχής Υπηρεσιών και την ένταξη όλων των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο μόνιμο προσωπικό με ισότιμα δικαιώματα και με ταυτόχρονη αναγνώριση των χρόνων προϋπηρεσίας τους .

Σύμφωνα με τη Μελέτη της ΠΟΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, το πρόβλημα αυτό που εντοπίζεται στις εταιρείες του Κλάδου μας είναι διαχρονικό. Αυτή η καταγραφή είναι η πιο πλήρης αποτύπωση του χάρτη της αγοράς εργασίας στο χώρο μας και πολύτιμο εργαλείο που μας βοήθησε να αναδείξουμε το θέμα τεκμηριωμένα προς τις εταιρείες, στα αντίστοιχα υπουργεία και σε όλους τους πολιτικούς φορείς του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Στόχος της Ομοσπονδίας για την επίλυση αυτού του θέματος, όπως αυτός έχει καταγραφεί στα συνέδριά μας, ήταν και είναι ο συντονισμός δράσης με όλα τα Σωματεία μονίμων και εργολαβικών συναδέλφων.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια έγιναν παρεμβάσεις σε εργολαβικές εταιρείες, στις εταιρείες του Κλάδου, πορείες και παραστάσεις στο Υπουργείο Ενέργειας, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Βουλή, κατάθεση υπομνήματος για τις θέσεις μας στην εκάστοτε Κυβέρνηση, ενημέρωση των ΜΜΕ με Δελτία Τύπου και συνεντεύξεις αλλά και τριμερείς στο Υπουργείο Εργασίας μετά από αιτήματα των Σωματείων μας, για το θέμα της εργολαβοποίησης αλλά και για εργασιακά θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήσαμε πλήθος απεργιών στον Κλάδο διεκδικώντας τη μονιμοποίηση των συναδέλφων μας .

Ταυτόχρονα παρείχαμε νομική κάλυψη και οικονομική στήριξη στα Σωματεία, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των απεργιακών κινητοποιήσεων .

Είναι αδιανόητο για την Ομοσπονδία μας να γίνονται αλλαγές στη μετοχική σύνθεση των Εταιρειών και να μη συνοδεύονται από την οριστική διευθέτηση του θέματος αφήνοντας τους συναδέλφους μας έρμαιο στις διαθέσεις των νέων μετόχων.

Μετά το διαχωρισμό της ΔΕΠΑ (σε Εμπορίας, Υποδομών και Διεθνών Έργων), δυστυχώς παραμένει ανοιχτό το θέμα της ένταξης των εργολαβικών συναδέλφων στο μόνιμο προσωπικό των εταιρειών και φυσικά δεν ήταν δυνατό να μας καλύψει η μονιμοποίηση 23 συναδέλφων στη ΔΕΔΑ.

Η υπογραφή Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου με το ΔΕΣΦΑ από 233 συναδέλφους πραγματικά είναι μια θετική εξέλιξη, λαμβάνοντας υπ' όψη ότι αποτελεί έναν ενδιάμεσο στόχο της στρατηγικής του συνδικαλιστικού κινήματος στον Κλάδο μας για τη μονιμοποίηση όλων των εργολαβικών συναδέλφων μας. Αυτή η συνδικαλιστική κατάκτηση οφείλεται καταρχήν στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ) και στα μέλη του, που παρά τις δυσκολίες που συνάντησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια πάλεψαν με πίστη για την λήξη της ομηρίας των εργαζομένων μέσω εργολάβων. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη θετική στάση της εταιρείας που απέδειξε στην πράξη ότι στόχος της είναι η σταδιακή λήξη της πολυετούς εργολαβοποίησης της. Τόσο στην ενημέρωση που μας έγινε όσο και στην ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο μέλος μας ΠΣΕΦΑ καταγράφονται τα κενά της διαδικασίας μονιμοποίησης των εργολαβικών συναδέλφων. Οι αστοχίες που δημιούργησαν αυτά τα κενά είχαν ως αποτέλεσμα την απογοήτευση και την αποθάρρυνση ικανών και αξιόλογων συναδέλφων. Για αυτό το λόγο καλούμε και εμείς από την πλευρά μας την διοίκηση του ΔΕΣΦΑ να τρέξει άμεσα τις διαδικασίες για την απορρόφηση και την πρόσληψη των υπολοίπων 114 συναδέλφων μας. Θεωρούμε ότι η παραπάνω συλλογική προσπάθεια δίνει ελπίδα και δύναμη στους υπόλοιπους εργολαβικούς εργαζόμενους του Κλάδου μας.

Το αίτημα μας για τη μονιμοποίηση όλων των εργολαβικών συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον Κλάδο μας παραμένει πρώτο στην ατζέντα των διεκδικήσεων μας.

Το πετύχαμε για τους λίγους, μπορούμε για ΟΛΟΥΣ!

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!