ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

2020-07-06

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΟΕ) έχει αναδείξει την τελευταία δεκαετία το απάνθρωπο καθεστώς της «ομηρίας» εργαζομένων μέσω της Εργολαβοποίησης θέσεων εργασίας στον Κλάδο μας. Δώσαμε αγώνες, κάναμε παρεμβάσεις και συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς «ομηρίας» των εργολαβικών συναδέλφων .

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 μετά από πολύχρονους αγώνες της ΠΟΕ και των Σωματείων Μελών της, 196 εργολαβικοί συνάδελφοι υπέγραψαν Σύμβαση Εξαρτημένης Εργασίας Αορίστου Χρόνου με το ΔΕΣΦΑ σε συνέχεια των 37 εργολαβικών συναδέλφων που είχαν υπογράψει προγενέστερα.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθούμε για την παραπάνω θετική εξέλιξη, τονίζοντας και τα τυχόν προβλήματα της διαδικασίας που εφαρμόστηκε .

Και ενώ θα περιμέναμε από τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας από το υπάρχον εργολαβικό προσωπικό - το οποίο καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες - μετατρέποντας τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου με σχέση εργασίας απευθείας με τα ΕΛΠΕ, δυστυχώς απέλυσαν τουλάχιστον 10 εργολαβικούς συναδέλφους μας των 700,00 ευρώ χωρίς αιτία, στέλνοντάς τους στην ανεργία, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, παραβιάζοντας τα οργανογράμματα της εταιρείας, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις των πρωτοβάθμιων Σωματείων του Ομίλου ΕΛΠΕ.

Καλούμε και εμείς τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ να αποσύρει την άδικη και επικίνδυνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων απόφαση και να ανανεώσει άμεσα τις συμβάσεις των εργολαβικών συναδέλφων που απέλυσε.

Την καλούμε επίσης, να ξεκινήσει έναν ειλικρινή διάλογο με τα Σωματεία Μέλη μας με στόχο την άμεση κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας από το υπάρχον εργολαβικό προσωπικό, μετατρέποντας τις 3μηνες και 6μηνες συμβάσεις τους με τον εργολάβο σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου απευθείας με τα ΕΛΠΕ .

Σεβόμενοι τον αγώνα των εργολαβικών συναδέλφων μας που δίνουν καθημερινά τον καλύτερο εαυτό τους μαζί με τους μόνιμους για ασφαλή εργασία, για τη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης στο χώρο μας, συμβάλλοντας και αυτοί στην αύξηση των κερδών των εταιρειών, συνεχίζουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους, να παλεύουμε μαζί τους για ασφαλή και μόνιμη εργασία.

Στεκόμαστε στο πλευρό των πρωτοβάθμιων Σωματείων μας, αγωνιζόμενοι όλοι μαζί για την πλήρη αναγνώριση των δίκαιων αιτημάτων των εργολαβικών συναδέλφων μας.