ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕ για ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΙΤΗ 24.9.2019

2019-09-19

Αριθ.πρωτ. 9667 Αθήνα 19/9/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με απόφαση του Έκτακτου ΔΣ της ΠΟΕ στις 18/9/2019 αποφασίστηκε 24ωρη Γενική Απεργία στις Εταιρείες του Κλάδου την Τρίτη 24/9/2019 από ώρα 07:00 έως Τετάρτη 25.9.2019 και ώρα 6:59.

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι , 

 Πάγια θέση της Ομοσπονδίας για τον Τομέα Ενέργειας, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας είναι η διατήρηση - κατ' ελάχιστον - του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο στις εταιρείες αυτές, με ταυτόχρονη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας με ισότιμα εργασιακά δικαιώματα.

Μετά την πώληση του ΔΕΣΦΑ, η νέα Κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΠΑ και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έναν ενεργειακό όμιλο εθνικής και στρατηγικής σημασίας για την χώρα . Η ΠΟΕ αγωνίζεται και διεκδικεί : 

 Την ακύρωση των ιδιωτικοποιήσεων των Εταιρειών Ενέργειας. 

 Τη διατήρηση του ποσοστού που κατέχει το Δημόσιο σ' αυτές. 

 Τη διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα της ενέργειας.

Πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας για τους εργολαβικούς συναδέλφους μας, που εργάζονται ως "εργολαβικό" προσωπικό και με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (μπλοκάκι), είναι η απ ΄ ευθείας απασχόλησή τους στις εταιρείες που εργάζονται και η ένταξή τους στο μόνιμο προσωπικό με ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας τους. 

 Η Ομοσπονδία μας έχει εκφράσει σε προηγούμενες ανακοινώσεις της (9624/12.8.19 και 9666/18.9.19) την πλήρη αντίθεση της, στις δυσμενείς αλλαγές για τους εργαζόμενους και για τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα που επιχειρεί η Κυβέρνηση, με την κατάργηση των άρθρων 48/ν.4611/2019 και 58/ν.4611/2019 κατά τη διάρκεια της ψήφισης του διυπουργικού Νομοσχεδίου, καθώς επίσης και με το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο» που τέθηκε την Παρασκευή 13.9.2019 σε Διαβούλευση , εισάγοντας ένα πλήθος εξαιρέσεων από την εφαρμογή των όρων Κλαδικών, Ομοιοεπαγγελματικών, Συλλογικών ρυθμίσεων με ευρύτερες εφαρμογές που αφορούν τον κώδικα του Συλλογικού και Ατομικού Εργατικού Δικαίου, όπως επίσης και σημαντικά ζητήματα της συνδικαλιστικής δράσης. Η ΠΟΕ απορρίπτει όλες τις αναχρονιστικές και αντεργατικές λογικές που εμπεριέχει το πολυνομοσχέδιο και διεκδικεί : 

 Την καθολική επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων χωρίς προαπαιτούμενα και αστερίσκους. 

  Το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ. 

  Την κατάργηση των Ενώσεων Προσώπων και της δυνατότητας τους να υπογράφουν επιχειρησιακές συμβάσεις για τους εργαζόμενους - χωρίς εργαζόμενους. 

 Την επέκταση των ΣΣΕ.

Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας και όλους τους εργαζόμενους του Κλάδου να συμμετέχουν ενεργά στην Απεργία την ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2019 και στην συγκέντρωση του ΕΚΑ στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11.00 το πρωί, καθώς και στις κατά τόπους Συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων της χώρας.