ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Σ.Ε.Φ.Α

2020-02-25

Συνάδελφοι,

Μετά τη συνάντησή του ΔΣ ΠΣΕΦΑ με τη Διοίκηση την 11 Φεβρουαρίου, θα θέλαμε να κάνουμε μια σύντομη σύνοψη των ζητημάτων που τέθηκαν και των απαντήσεων που λάβαμε:

1. Σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης

 Μεταφέραμε τα σχόλια που έχουμε λάβει από τους εργαζομένους. Ζητήσαμε να σταλούν στον ΠΣΕΦΑ στατιστικά στοιχεία από τη διαδικασία αξιολόγησης και να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι για τα αποτελέσματά της.

 Ενημερωθήκαμε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο και μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων τα στατιστικά στοιχεία θα παρασχεθούν στον ΠΣΕΦΑ και θα ενημερωθούν οι εργαζόμενοι.

2. Σχετικά με την απορρόφηση του προσωπικού

 Εστιάσαμε ως βασικό θέμα στο χρονοδιάγραμμα απορρόφησης του συνόλου του προσωπικού. Επιπλέον, όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις, ζητήθηκε από το ΔΣ, οι παροχές να είναι όμοιες για το σύνολο του προσωπικού.

Θυμίζουμε ότι από πλευράς της Εταιρίας υπήρξε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μας για τα κουπόνια Χριστουγέννων και Πάσχα. Είναι πλέον ισόποσα για το σύνολο του προσωπικού ανεξαρτήτως σύμβασης και ειδικότητας.

 Πληροφορηθήκαμε ότι για το προσωπικό που δε θα συμπεριληφθεί στις προσλήψεις του Ιουλίου, δεν μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ότι η απορρόφησή του θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της εταιρείας και τη λήψη σχετικής έγκρισης από τη ΡΑΕ.

3. Σχετικά με την αποζημίωση συνταξιοδότησης

 Προτείναμε να δίνεται αποζημίωση συνταξιοδότησης στο εργολαβικό προσωπικό υπολογιζόμενη όπως αυτή των εργαζομένων με απ' ευθείας σχέση εργασίας με τον ΔΕΣΦΑ.

 Ενημερωθήκαμε ότι το αίτημά μας θα εξετασθεί μέσα στους επόμενους δύο (2) μήνες και ότι η απόφαση που θα ληφθεί θα ισχύσει και για όσους ήδη έχουν συνταξιοδοτηθεί το 2020.

4. Σχετικά με το μπόνους παραγωγικότητας για το 2019

 Επαναλάβαμε το αίτημά μας για ένα ομοιόμορφα κατανεμημένο μπόνους για όλους τους εργαζομένους (γραπτό αίτημα έχει κατατεθεί από τον ΠΣΕΦΑ κατά την περίοδο προετοιμασίας του προϋπολογισμού).

 Ενημερωθήκαμε ότι ένα τέτοιο επίδομα μπορεί να διανεμηθεί μόνο μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.

5. Σχετικά με τους μισθούς

 Επαναλάβαμε το αίτημά μας για αυξήσεις στους μισθούς. Αναφέρθηκε ότι η τελευταία αύξηση ήταν το 2009, ενώ μερίδα εργαζομένων πληρώνονται με 1.100€ μεικτά ήτοι ~850€ καθαρά μόνο.

 Ενημερωθήκαμε ότι, μετά τις προσλήψεις, θα γίνουν διορθώσεις και αναπροσαρμογές στους μισθούς, σύμφωνα με τα καθήκοντα και τη θέση των εργαζομένων.

6. Σχετικά με τις ημέρες των ρεπό των εργαζομένων στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ

 Σημειώνεται ότι στον σταθμό ΥΦΑ από την έλλειψη προσωπικού κατά τα προηγούμενα έτη και την εντατικοποίηση των εργασιών λόγω των αναβαθμίσεων, προέκυψαν εκκρεμότητες σχετικά με τα ρεπό των εργαζομένων. Τον Οκτώβρη του 2019 έγιναν προσλήψεις 5 χειριστών για την κάλυψη των αναγκών του σταθμού..

 Η θέση της Διοίκησης είναι να πληρωθούν οι οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης.

Συνάδελφοι, καλούμαστε να αξιολογηθούμε, μεταξύ άλλων, στο κατά πόσο ανταποκρινόμαστε στις επαγγελματικές, ηθικές αξίες, το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας που αποτελούν μέρος της κουλτούρας και των αξιών που προάγει η Εταιρία. Καλούμε με τη σειρά μας την Εταιρία να αντιμετωπίσει το σύνολο του εργολαβικού προσωπικού με πνεύμα δικαίου όσον αφορά στους μισθούς και στις παροχές, εξασφαλίζοντας, επιπλέον, ίσες ευκαιρίες όσον αφορά στην εκπαίδευση, την επαγγελματική εξέλιξη και το μέλλον των εργαζομένων εντός ΔΕΣΦΑ.

Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Ε.Φ.Α.