42ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕ

Για ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε τον Διοικητικό Απολογισμό - Πρόγραμμα Δράσης και τα ψηφίσματα του 42ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΕ.