Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

2020-07-16

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 30 Ιουνίου έληξε η αναμονή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για 310 εργολαβικούς εργαζομένους της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με τις προσλήψεις 196 εργαζομένων, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η ένταξη των 233 συνολικά συμβασιούχων στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας. Όπως εξ αρχής σας είχαμε ενημερώσει με ανακοινώσεις του ΔΣ ΠΣΕΦΑ και σε πείσμα των διαδόσεων για σταδιακές απορροφήσεις, για μετατόπιση και για αναβολή της ημερομηνίας προσλήψεων, η Διοίκηση παρέμεινε συνεπής στη δέσμευσή της για ταυτόχρονη και όχι σταδιακή ένταξη στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας 196 εργαζομένων την 1η Ιουλίου 2020, με προοπτική ένταξης και των 114 συμβασιούχων-συναδέλφων μας. Από την έναρξη των συνομιλιών μας τα δύο μέρη επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας και η Διοίκηση συνηγόρησε στο πάγιο αίτημα για λήξη του καθεστώτος ομηρίας των εργαζομένων μέσω εργολάβων.

Η πρόσληψη ενός τόσο μεγάλου αριθμού συμβασιούχων ήταν αποτέλεσμα συνδικαλιστικής διεκδίκησης, κοινοποίησης του προβλήματος πριν την ιδιωτικοποίηση, μέσω επαφών του ΔΣ ΠΣΕΦΑ με Υπουργεία, ΡΑΕ, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, καθώς και διαπραγματεύσεων, μετά την ιδιωτικοποίηση, με την παρούσα Διοίκηση.

Κυρίως, όμως, αποτελεί μια τεράστια συνδικαλιστική κατάκτηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο και των μελών του, που με την πίστη τους στις διεκδικήσεις του Σωματείου, την πεποίθηση ότι το αξίζουν και ότι αποτελεί έννομο δικαίωμά τους να είναι και να φαίνονται εργαζόμενοι της εταιρίας στην οποία δουλεύουν, συμμετείχαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία σε κάθε κάλεσμα του Διοικητικού Συμβουλίου για κινητοποιήσεις και για λήψη καίριων αποφάσεων.

Συνάδελφοι, μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Σωματείου, που συμμετείχαν στην Έκτακτή Γενική Συνέλευση της 26/11/2019 αποδεχτήκαμε τη θέση της Διοίκησης ως προς των αριθμό (233) και τον τρόπο επιλογής (αξιολόγηση βάσει των καίριων θέσεων, διεξαχθείσα από εξωτερική εταιρία), και περάσαμε όλοι από μια διαδικασία, η οποία, ούτως ή άλλως, τελεί υπό αμφισβήτηση, δεδομένου ότι στα τελικά αποτελέσματα συνυπολογίστηκαν τα στοιχεία της α' φάσης αξιολόγησης, η οποία διεξήχθη μέσω συνέντευξης στελεχών του ΔΕΣΦΑ στην PWC. Αντιλαμβανόμαστε, όλοι ότι, για κάποιες περιπτώσεις, η αντικειμενικότητα της διαδικασίας χάνεται στα βάθη των διαπροσωπικών σχέσεων και των κριτηρίων ορισμένων διευθυντικών στελεχών.

Είναι γεγονός ότι η Διοίκηση πλέον έχει στα χέρια της στοιχεία του προσωπικού που υπεβλήθη στη διαδικασία αξιολόγησης και γνωρίζει ότι τα όσα ισχυριζόμασταν περί ικανοτήτων, δεξιοτήτων και υψηλής εξειδίκευσης των συμβασιούχων επιβεβαιώθηκαν. Είμαστε, δε, πεπεισμένοι, ότι η επιλογή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη αφού το επίπεδο ήταν υψηλό για την πλειοψηφία των εργαζομένων, γι' αυτό και εξαντλήθηκε κάθε χρονικό περιθώριο μέχρι την ανακοίνωσή τους.

Εκ του αποτελέσματος κρίνουμε ότι υπήρξαν σοβαρά σφάλματα και περιπτώσεις παραλείψεων στη διαδικασία που πιθανόν να οφείλονται στο ότι οι δοκιμασίες δεν ήταν πάντα σύμφωνες με το επίπεδο και το αντικείμενο του κάθε εργαζομένου. Αυτές οι αστοχίες είχαν ως αποτέλεσμα να απογοητευτούν και να αποθαρρυνθούν συνάδελφοι ικανοί και αξιόλογοι. Φοβόμαστε ότι η απόρριψη εργαζομένων ολόκληρων Διευθύνσεων ή, σε άλλες περιπτώσεις, η μη πρόσληψη ενός / δύο μεταξύ των εργαζομένων μιας οργανωτικής μονάδας θα έχει αρνητικά αποτελέσματα στην απόδοσή τους, μια επίπτωση ασύμφορη για την ίδια την Εταιρία, η οποία θα πρέπει σύντομα να προβεί σε επανόρθωση με την πρόσληψη του συνόλου των εργαζομένων.

Ήδη μερίδα των στελεχών αναγνωρίζουν ότι το να μην ενταχθεί το σύνολο των συμβασιούχων δυσχεραίνει τη συνεργασία, την ομαδικότητα και την ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Αποτελεί κοινή διαπίστωση και αργά ή γρήγορα θα επιβεβαιωθεί ως επιτακτική ανάγκη η απορρόφηση και των 114 συναδέλφων που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε συμβάσεις εργασίας μέσω εργολάβων. Όσοι νόμιζαν ότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι απαραίτητοι θα ενωθούν μαζί μας στην παραδοχή ότι είναι αναγκαία η πρόσληψη του συνόλου και η εξάλειψη εργολαβικών εταιριών που κερδοσκοπούν εις βάρος των εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ.. Η Εταιρία δεν μπορεί να μπει σε μια νέα εποχή ανάπτυξης εάν δεν εξασφαλιστούν ίσοι όροι εργασίας για όλους.

Καλούμε τη Διοίκηση να διακόψει τη διαδικασία των διαγωνισμών που έχει ξεκινήσει για τη σύναψη νέων συμβάσεων με εργολάβους για την παροχή τεχνικών και διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών και να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη του συνόλου των εργαζομένων.

Αναμένουμε χρονοδιάγραμμα για την απορρόφηση του συνόλου σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Διοίκησης.

Συνάδελφοι δεν ξεχνάμε ότι πριν από τρία χρόνια κάποια άλλη διοίκηση ανακοίνωνε την πρόθεση πρόσληψης 60 «εκλεκτών» και την απόλυση 40 «περιττών». Σήμερα πετύχαμε το αδιανόητο: την ένταξη των 2/3 των εργολαβικών στο ανθρώπινο δυναμικό του ΔΕΣΦΑ και αυτό παραμένει νίκη όλων μας, νίκη συνδικαλιστική και διαπραγματευτική του Σωματείου, χωρίς βοήθεια, κάλυψη ή καπέλωμα από κανένα κόμμα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την ένταξη του συνόλου των συμβασιούχων, εμμένοντας σε ένα από τα πάγια αιτήματα του ΠΣΕΦΑ.

Το πετύχαμε για τους 233, θα το πετύχουμε για όλους.