ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 Διεύθυνση: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 2 ΤΚ: 10438 ΑΘΗΝΑ