Στα πλαίσια των πέντε 24ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιών στις εταιρείες του Κλάδου που προκήρυξε η ΠΟΕ από τη Δευτέρα 27.5.2019 και ώρα 07.00 έως Σάββατο 1.6.2019 και ώρα 06.59, πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 27/5/2019 , συνάντηση με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ , παρουσία της Ομοσπονδίας και των εργολαβικών Σωματείων μας ΣΕΦΑ...

Οι "εργολαβικοί" εργαζόμενοι της ΔΕΔΑ και ΔΕΠΑ, μέλη του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον αγώνα των εργαζομένων μέσω εργολάβων στη ΔΕΣΦΑ Α.Ε., μια εταιρία που πουλήθηκε για 535 εκ., αλλά η νέα Διοίκησή της αγνοεί, μη ανταποκρινόμενη στις επανειλημμένες προσπάθειες του Σωματείου ΠΣΕΦΑ να έρθει σε επικοινωνία μαζί της.

Το Τμήμα Εργατικής Πολιτικής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει την αλληλεγγύη του στους 350 εργαζομένους της ΔΕΣΦΑ Α.Ε και στο δίκαιο τους αγώνα.